Google

Pomiar przepływu - Przelicznik objętości


acgtPrzeliczniki są nowoczesnymi urządzeniem pomiarowym, opartym o technikę mikroprocesorową. Służą do pomiarów i rejestracji objętości oraz parametrów przepływu gazu. Systemy pomiarowo rozliczeniowe wytwarzane przez naszą firmę charakteryzują się :

  • zgodnością z normami krajowymi i międzynarodowymi,
  • budową przeciwwybuchową ATEX,
  • wysoką jakością,
  • niezawodnością i stabilonością pracy,
  • możliwością rozbudowy,
  • łatwością obsługi,
  • niskimi kosztami utrzymania systemu,
  • ścisłym dopasowaniem systemu do potrzeb klienta,

Kompletne systemy pomiarowe oferowane są z systemem bezprzerwowego podtrzymania zasilania, systemem monitorującym pracę układu pomiarowego, systemami sygnalizująco - sterującymi.

Przelicznik zasilany bateryjnie 
dtr Sześć wejść dwustanowych iskrobezpiecznych Dwa wejścia dwustanowe do współpracy z czujnikiem indukcyjnym Dedykowany przycisk do przeglądu raportu dobowego Pięcioletni okres pracy na jednej standardowej baterii Rejestracja przepływającej energii w kWh Wbudowane czujniki pomiarowe ciśnienia i temperatury Możliwość zamontowania dodatkowego czujnika do pomiaru ciśnienia wlotowego lub wylotowego na stacji redukcyjno-pomiarowej Współpraca z zewnętrznymi – cyfrowymi czujnikami ciśnienia lub temperatury Współpraca z zewnętrznymi rejestratorami objętości Rejestracja kilkunastu parametrów przepływającego gazu, m.in.: ciśnienie, temperatura, skład, gęstość, ciepło spalania gazu, stany liczników oraz przyrosty objętości, energii, masy Dwa niezależne kanały transmisji szeregowej w standardzie RS-GAZ2 Możliwość stosowania zastosowania w układach sterowania i telemetrii Możliwość zdalnego i lokalnego programowania urządzenia z wykorzystaniem GAZ-MODEM2 Czytelny podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny Prezentacja dobowych wykresów słupkowych Dwa wyjscia dwustanowe np: do systemów zabezpieczeń przed przekroczeniem mocy zamówionej
Przelicznik zasilany sieciowo  
dtr Obudowa w standardzie 19' Przeciwwybuchowe, iskrobezpieczne wejścia pomiarowe Zapewnia zasilanie przetworników pomiarowych Przelicza objętość na warunki bazowe oraz dodatkowe kontraktowe Wyposażony w pięć niezależnych kanałów transmisji szeregowej Wbudowana pamięć rejestrująca dane pomiarowe z okresu dwóch lat Zasilanie sieciowe 230V AC lub 24V DC z wewnętrznym podtrzymaniem Czytelny podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny Menu w języku polskim Wielostopniowe zabezpieczenie przed manipulacją danymi przez osoby niepowołane Współpracuje z gazomierzami z wyjściem cyfrowym Możliwość zdalnego i lokalnego programowania urządzenia
Przelicznik zgodny z MID (sieciowy)  
dtr Przeciwwybuchowe, iskrobezpieczne wejścia pomiarowe Zapewnia zasilanie przetworników pomiarowych Współpracuje ze wszystkimi typami gazomierzy impulsowych i zwężkowych Przelicza objętość na warunki bazowe oraz dodatkowe kontraktowe Wyposażony w pięć niezależnych kanałów transmisji szeregowej Zgodny z wymaganiami MID Możliwość zdalnego i lokalnego programowania urządzenia Rejestruje liczniki, wartości wejść pomiarowych, wartości obliczone, szczyty godzinowe, awarie i zdarzenia Wbudowana pamięć rejestrująca dane pomiarowe z okresu dwóch lat Zasilanie sieciowe 230V AC lub 24V DC z wewnętrznym podtrzymaniem Czytelny podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny Menu w języku polskim Wielostopniowe zabezpieczenie przed manipulacją danymi przez osoby niepowołane
Przelicznik wersja ECONO  
dtr Zgodność z Dyrektywą MID Budowa iskrobezpieczna - Certyfikat ATEX Zasilanie z wewnętrznej baterii lub zewnętrznego zasilacza Współpracuje z gazomierzem rotorowym i turbinowym Stopień ochrony IP65 Uniwersalny kanał transmisji w standardach RS-GAZ2 i IEC1107(OPTO-GAZ) Rejestrowane wartości: ciśnienie, temperatura, stany liczników oraz przyrosty objętości i energii Wbudowane czujniki pomiarowe ciśnienia i temperatury Możliwość zamontowania dodatkowego czujnika do pomiaru ciśnienia wlotowego lub wylotowego na stacji redukcyjno-pomiarowej Możliwość stosowania zastosowania w układach sterowania i telemetrii Możliwość zdalnego i lokalnego programowania urządzenia Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
System pomiarowo - rozliczeniowy z UPS  i komputerem panelowym (touch screen)
dtr Wymiar szafy 45U zabudowa 19". Szafa przewidziana do montażu maksymalnie pięciu przeliczników wraz z systemem bezprzerwowego zasilania. Komputer panelowy z ekranem typu touch screen i systemem SCADA do zarządzania węzłem pomiarowym i synchronizacją poszczególnych układów zewnętrznych. Możliwość prowadzenia zdalnego nadzoru i serwisu instalacji z wykorzystaniem aplikacji typu "zdalny pulpit". Łącze światłowodowe oraz zdublowany, równoległy dostęp GSM/GPRS.

 

Nowości

127000
alchemia
dobgaz
smocy