Google

Regulacja ciśnienia 


acgtElementy regulacji ciśnienia to podstawowe elementy bezpieczeństwa sieci gazowej. Ich stabilna i precyzyjna praca decyduje o bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji sieci gazowej. 

Zespół elementów regulacyjnych i zabezpieczających nosi nazwę Systemu Ciśnieniowego Bezpieczeństwa. W przypadku uszkodzenia zespołu regulacyjnego, system powinien nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych poziomów ciśnienia na wyjściu z układu. 

Oferujemy projekt Systemu Ciśnieniowego Bezpieczeństwa, kompletację urządzeń i dostawy gotowych podzespołów na stelażach montażowych (SKID). 

Nasze rozwiązania techniczne są zgodne z wytycznymi Zakładowych Norm P.G.N.iG oraz Standardami Technicznymi IGG.

W celu zapewnienia ciągłej i bezpiecznej pracy urządzeń, Systemy Ciśnieniowego Bezpieczeństwa wymagają cyklicznych kontroli działania i konserwacji wraz ze sprawdzeniem nastaw granicznych. Pamiętaj w większości przypadków Zakład Gazowniczy jest właścicielem tylko układu pomiarowego, za pozostałe elementy odpowiadasz TY. Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem kontroli twojego istniejącego Systemu Ciśnieniowego Bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami. Jeżeli twój system spełnia wymagania, otrzymasz certyfikat świadczący, iż dany system jest bezpieczny i został poddany kontroli.

Systemy sterowane pilotem
Systemy sterowane bezpośrednio

Nowości

127000
alchemia
dobgaz
smocy