Google

Pomiar przepływu - Gazomierz turbinowy


acgtGazomierze CGT-02 służą do pomiaru gazu o ciśnieniach sięgających do 11 MPa, temperaturach do 60˚C. Ich konstrukcja zapewnia, że pomiary odbywają się z maksymalną dokładnością, minimalnymi stratami ciśnienia a długość odcinka dopływowego w układach rozliczeniowych wynosi tylko 2xDN. Duża liczba nadajników impulsów daje możliwość monitorowania zużycia przez odbiorcę i dostawcę gazu przy równoczesnym sterowaniu procesami technologicznymi. Nadajniki umożliwiają współpracę gazomierza z zewnętrznymi urządzeniami elektronicznymi np. korektorami objętości CMK-02 lub układami automatyki. Dysponując bankiem gazomierzy serwisowych realizujemy szybką, bezproblemową relegalizację gazomierzy, po której otrzymacie Państwo 12-miesięczną gwarancję na całe urządzenie.Możliwości gazomierzy turbinowych CGT-02 najlepiej oddają przykłady ich zastosowania: od pomiaru gazu dla odbiorców takich jak lokalne kotłownie, drobne zakłady pracy, handel, opomiarowanie zakładów chemicznych, hut, całych aglomeracji przemysłowych, układy rozliczeniowe i technologiczne systemów przesyłowych i dystrybucyjnych gazu, transgraniczne stacje pomiarowe, pomiary gazów technicznych: m.in. powietrza, propanu-butanu, acetylenu, wodoru.

Automatyczny dobór gazomierza 

Dane techniczne:

Maksymalne ciśnienie Pmax gazomierzy CGT-02: 1.6MPa – PN16, 2.0MPa – PN20, ANSI150 6.4(6.3)MPa – PN64 (PN63)10MPa – PN100, 11 MPa – PN110,
Przyłącza: PN16 ÷ PN110, ANSI150 ÷ ANSI600 inne na zapytanie
Średnice nominalne: DN50 ÷ DN300 inne na zapytanie
Zatwierdzenia typu: ZT 867/98 krajowe ZT E 3.2004 na rynek Unii Europejskiej, inne na zapytanie
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej: Ex II 2G EEx ia IIB T4 wykonanie standardowe Ex II 2G EEx ia IIC T4 wykonanie specjalne
Zakresowość: 1:20, 1:30 przy legalizacji niskociśnieniowej dla DN80÷300 PN16, inne na zapytanie
Odcinki dopływowe: Annex A do pomiarów rozliczeniowych wystarczy 2xDN
Zakres temperatur: mierzonego gazu -20°C ÷ +60°C otoczenia -25°C ÷ +70°C
Pozycje pracy: pozioma standard, pionowa
Dokładność: przewyższa wymogi norm PGNiG i Unii Eurupejskiej określające: - w zakresie pomocniczym Qmin – Qt < ±2% - w zakresie podstawowym Qt – Qmax < ±1% Qt = 0,2Qmax dla 1:20; Qt = 0,15Qmax dla 1:30

Typoszereg produkcyjny:

Średnica nominalna DN [mm]Wielkość [G]Przepływ maksymalny Qmax[m3/h]Przepływ minimalny Qmin[m3/h]Waga impulsu LF[imp./m3]
50 40 65 6 10
50 65 100 10 10
80 100 160 8 1
80 160 250 13 1
80 250 400 20 1
100 160 250 13 1
100 250 400 20 1
100 400 650 32 1
150 400 650 32 1
150 650 1000 50 1
150 1000 1600 80 10
200 650 1000 50 1
200 1000 1600 80 10
200 1600 2500 130 10
250 1000 1600 80 10
250 1600 2500 130 10
250 2500 4000 200 10
300 1600 2500 130 10
300 2500 4000 200 10
300 4000 6500 320 10

Spadek ciśnienia:Gabaryty:

tplost tplost tplost tplost

Nowości

127000
alchemia
dobgaz
smocy