Google


Systemy Aktywnego Bezpieczeństwa GAZEX®

Skuteczne i ekonomiczne rozwiązania detekcji stężeń gazów wybuchowych i toksycznych.

Gaz ziemny (metan) to medium energetyczne o nieocenionych zaletach użytkowych. W dzisiejszym świecie powszechnie wykorzystywany w procesach technologicznych i grzewczych. Parametry fizyczno chemiczne z pewnością czynią z tego nośnika energii paliwo, które jeszcze przez dziesiątki lat będzie nam towarzyszyć. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania tego paliwa.

Zakres oferowanych usług:

  • PROJEKT Systemu Aktywnego Bezpieczeństwa,
  • PROJEKT powykonawczy,
  • KONSULTACJE i analizy w zakresie potrzeb detekcji gazów,
  • MONTAŻ urządzeń wraz z okablowaniem,
  • KONTROLE okresowe, konserwacja systemów, stałe umowy serwisowe
  • KALIBRACJA detektorów,
  • SERWIS pogwarancyjny urządzeń,

Serwis i montaż:

Nowości

127000
alchemia
dobgaz
smocy