Google

Pomiar przepływu - Rejestratory


Rejestrator ciśnienia i temperatury
dtr Rejestrator jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania urządzeń technologicznych w stacjach redukcyjnych gazu. Urządzenie analizuje wartości pochodzące z pomiarów: ciśnienie, temperatura, wejścia dwustanowe. Rejestracja tych parametrów ma miejsce w przypadku wystąpienia zaburzeń oraz co zaprogramowany przedział czasu. Rejestrator posiada dwa łącza transmisji szeregowej RS-GAZ2 oraz łącze transmisji OPTO-GAZ. Przesyłanie danych odbywa się przy pomocy protokołów wymiany danych GAZ-MODEM2, GAZ-MODEM3 i MODBUS RTU. Posiada on wiele funkcji do zastosowania w układach sterowania i telemetrii. W przypadku wykorzystywania niektórych funkcji konieczne jest zastosowanie zasilacza, bądź bariery zasilającej. Urządzenia te zapewniają separację obwodów iskrobezpiecznych oraz umożliwiają zewnętrzne zasilania rejestratora. 
Manometr rejestrujący
dtr Manometry rejestrujące dokonują ciągłych pomiarów ciśnienia i rejestrują dynamicznie zmiany ciśnienia. Odczyt danych jest możliwy za pomoca protokołu transmiji GAZ-MODEM2 i GAZ-MODEM3. Manometry rejestrujące serii MacRP służą do pomiaru i rejestracji parametrów, takich jak: ciśnienie i temperatura gazu. Wykonane są w wersji iskrobezpiecznej, co umożliwia ich stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem. Mogą być wykorzystywane w redukcyjno-pomiarowych stacjach gazowych. Mogą rejestrować ciśnienia absolutne jak i nadciśnienie. Urządzenia są przyrządami autonomicznymi zasilanym z wewnętrznej baterii litowej. Bieżące dane pomiarowe, stany alarmowe oraz wartości szczytowe mogą być przeglądane na zabudowanym wyświetlaczu. Odczyt danych rejestrowanych jest możliwy za pomocą szeregowej transmisji danych w standardzie GAZ-MODEM3. Wyposażenie urządzenia w zewnętrzny zasilacz - separator obwodów iskrobezpiecznych – umożliwia podłączenie do urządzeń telemetrycznych.
Rejestrator impulsów z modułem GSM
dtr Moduł telemetryczny przeznaczony jest do zdalnego odczytu licznika gazomierza. Współpracuje z wszystkimi gazomierzami miechowymi serii BK- 1.6 do G 100. Rejestruje objętość oraz wyznacza maksymalny godzinowy pobór gazu. Wykrywa zewnętrzne pole magnetyczne oraz ingerencje mechaniczne. Rejestrator automatycznie przekazuje dane pomiarowe za pomocą sieci GSM do serwera zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem. Zaimplementowany mechanizm zapewnia wysoką skuteczność transmisji danych. Wersja wykonania LOG posiada wyświetlacz LCD prezentujący aktualne zużycie, szczyt godzinowy, stan baterii, poziom zasięgu sieci GSM. Wbudowany port transmisji OPTO-GAZ z protokołem transmisji GAZ-MODEM umożliwia tradycyjny odczyt danych. Zainstalowana bateria umożliwia 10 letni okres pracy urządzenia.
Rejestrator impulsów z modułem GSM
dtr Rejestrator impulsów współpracuje z wszystkimi gazomierzami miechowymi wyposażonymi w nadajnik impulsów. Urządzenia zlicza i rejestruje objętość oraz wyznacza maksymalny godzinowy pobór gazu. Dodatkowe wejście dwustanowe, do współpracy ze stykiem kontrolnym gazomierza umożliwia wykrycie zakłócenia pracy gazomierza oraz natychmiastowe wysłanie raportu alarmu. Rejestrator posiada wbudowany moduł GSM z zintegrowaną wewnętrzną anteną lub z gniazdem antenowy, FME 50Ω. Rejestrator automatycznie przekazuje dane pomiarowe za pomocą sieci GSM do serwera. Zdalnie konfigurowalny harmonogram raportowania umożliwia dostosowanie charakteru odczytów do potrzeb wynikających z obowiązujących taryf oraz indywidualnych wymagań stron rozliczających się. Umożliwia również odczyt lokalny na zabudowanym wyświetlaczu LCD. Urządzenie posiada wbudowany mechanizm umożliwiający ograniczenie dostępu do danych zarejestrowanych przez osoby nieupoważnione.
Rejestrator szczytów godzinowych
dtr Nowa wersja programu z możliwością przekazywania danych w protoole ModBUS RTU, GAZ-MODEM, GAZMODEM2 oraz programowania godziny dobowej rejestracji. Rejestrator szczytów godzinowych typu jest przyrządem służącym do rejestracji licznika oraz przyrostów objętości. Dane są rejestrowane z zaprogramowanym przez użytkownika w zakresie: od 1 do 60 minut. Urządzenie jest zasilane bateryjnie i jest wyposażone w nieulotną pamięć rejestracji FLASH . Rejestrator może być zasilany dodatkowo z zewnętrznego zasilacza sieciowego. Rejestrator współpracuje z wszystkimi gazomierzami miechowymi wyposażonymi w nadajnik impulsów.

 

Nowości

127000
alchemia
dobgaz
smocy