Google

Pomiar przepływu - Przepływomierz wirnikowy


acgtPrzepływomierze wirnikowe przeznaczone sa do pomiaru objętości przepływającego biogazu dla celów technologicznych lub kontrolnych.

Charakteryzują się one uproszczoną konstrukcja korpusu (nie posiadają kołnierzy przyłączeniowych), a dzięki temu niższą ceną od odpowiedniej wielkości gazomierzy turbinowych. Przepływomierz instalowany jest pomiędzy istniejącymi kołnierzami rurociągu przy pomocy śrub dwustronnych.

Każdy przepływomierz posiada liczydło mechaniczne (sumator), które pokazuje objętość gazu w [m3], oraz wyposażony jest w jeden kontaktronowy nadajnik impulsów niskiej częstotliwości LF. Opcjonalnie przepływomierz może być wyposażony w dodatkowe nadajniki impulsów niskiej i wysokiej częstotliwości LF i HF. Nadajniki umożliwiają współpracę przepływomierza z urządzeniami elektronicznymi.

Automatyczny dobór gazomierza 

Dane techniczne:

Maksymalne ciśnienie Pmax gazomierzy : 1.6MPa – PN16, 2.0MPa – PN20, ANSI150
Przyłącza: montaż międzykołnierzowy, inne na zapytanie
Średnice nominalne: DN40 ÷ DN150 inne na zapytanie
Zatwierdzenia typu: nie dotyczy
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej: Ex II 2G EEx ia IIB T4 wykonanie standardowe Ex II 2G EEx ia IIC T4 wykonanie specjalne
Zakresowość: 1:20; 1:30 inne na zapytanie
Odcinki dopływowe: Zgodnie z ZN-G-4008:2001;
Zakres temperatur: mierzonego gazu -20°C ÷ +60°C otoczenia -25°C ÷ +70°C
Pozycje pracy: pozioma i pionowa w wykonaniu standardowym
Dokładność: klasa dokładności metrologicznej 1,5

Typoszereg produkcyjny:

Średnica nominalna DN [mm]Wielkość [G]Przepływ maksymalny Qmax[m3/h]Przepływ minimalny Qmin[m3/h]Waga impulsu LF[imp./m3]
50 40 65 6 10
50 65 100 10 10
80 100 160 8 1
80 160 250 13 1
80 250 400 20; 13 1
100 160 250 13 1
100 250 400 20;13 1
100 400 650 32; 21 1
150 400 650 32;21 1
150 650 1000 50;33 1
150 1000 1600 80;53 10

Spadek ciśnienia:Gabaryty:

tplost tplost

Nowości

127000
alchemia
dobgaz
smocy