Google

Pomiar przepływu - Przepływomierz turbinowy


acgtPrzepływomierze turbinowe przeznaczone sa do pomiaru objętości przepływającego gazu dla celów technologicznych lub kontrolnych.

Charakteryzują się one uproszczoną konstrukcja korpusu (nie posiadają kołnierzy przyłączeniowych), a dzięki temu niższą ceną od odpowiedniej wielkości gazomierzy turbinowych. Przepływomierz CPT instalowany jest pomiędzy istniejącymi kołnierzami rurociągu przy pomocy śrub dwustronnych.

Każdy przepływomierz posiada liczydło mechaniczne (sumator), które pokazuje objętość gazu w [m3], oraz wyposażony jest w jeden kontaktronowy nadajnik impulsów niskiej częstotliwości LF. Opcjonalnie przepływomierz może być wyposażony w dodatkowe nadajniki impulsów niskiej i wysokiej częstotliwości LF i HF. Nadajniki umożliwiają współpracę przepływomierza z urządzeniami elektronicznymi.

Automatyczny dobór gazomierza 

Dane techniczne:

Maksymalne ciśnienie Pmax gazomierzy: 1.6MPa – PN16, 2.0MPa – PN20, ANSI150
Przyłącza: montaż międzykołnierzowy, inne na zapytanie
Średnice nominalne: DN40 ÷ DN150 inne na zapytanie
Zatwierdzenia typu: nie dotyczy
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej: Ex II 2G EEx ia IIB T4 wykonanie standardowe Ex II 2G EEx ia IIC T4 wykonanie specjalne
Zakresowość: 1:20; 1:30 inne na zapytanie
Odcinki dopływowe: Zgodnie z ZN-G-4008:2001;
Zakres temperatur: mierzonego gazu -20°C ÷ +60°C otoczenia -25°C ÷ +70°C
Pozycje pracy: pozioma i pionowa w wykonaniu standardowym
Dokładność: klasa dokładności metrologicznej 1,5

Typoszereg produkcyjny:

Średnica nominalna DN [mm]Wielkość [G]Przepływ maksymalny Qmax[m3/h]Przepływ minimalny Qmin[m3/h]Waga impulsu LF[imp./m3]
50 40 65 6 10
50 65 100 10 10
80 100 160 8 1
80 160 250 13 1
80 250 400 20; 13 1
100 160 250 13 1
100 250 400 20;13 1
100 400 650 32; 21 1
150 400 650 32;21 1
150 650 1000 50;33 1
150 1000 1600 80;53 10

Spadek ciśnienia:Gabaryty:

tplost tplost

Nowości

127000
alchemia
dobgaz
smocy