Google

System monitoringu mocy godzinowej - "Strażnik Mocy"


acgtSystem posiada możliwości ustawiania sygnalizacji wykorzystywanej w ograniczaniu zużycia gazu i/lub w powiadamianiu o nadmiernym zużyciu gazu. Proponujemy indywidualne rozwiąznia sterowania odbiornikami gazowymi w zależności od zaistniałego zdarzenia. Takie podejście umożliwia nam wykorzystanie systemu zarówno u odbiorców wykorzystujących paliwo gazowe do celów grzewczych jak i procesów technologicznych. System monitorując zużycie gazu zapobiega powstawaniu tzw. "przekroczeń" mocy umownej, co tym samym chroni odbiorcę przed dodatkowymi niepotrzebnymi wysokimi opłatami. Dodatkowym pozytywnym efektem jest możliwość określenia wartości mocy umownej na niższym poziomie, tym samym w sposób realny obniżamy przyszłe opłaty z tytułu poboru paliwa gazowego.

Pobierz folder

Przykładowa strategia działania systemu dla dVnh w zadanym czasie oraz limit Eph:

tplost

tplost

Nowości

127000
alchemia
dobgaz
smocy