Google

Pomiar przepływu - Gazomierz rotorowy


acgtGazomierze rotorowe stosowane sa w układach pomiarowych, w których konieczne jest dokładne opomiarowanie objętości przepływajacego gazu do celów rozliczeniowych, technologicznych lub kontrolnych.Charakterystyczną cechą gazomierzy CGR-01 jest konstrukcja dwukadłubowa: zespoł pomiarowy jest zamocowany w zewnętrznej obudowie ciśnieniowej za pomoca uszczelek elastomerowych, co eliminuje wpływ naprężeń rurociagu na zespoł pomiarowy. Dzięki temu gazomierze CGR-01 wyróżniają się doskonałymi wlasnościami metrologicznymi: dużą zakresowością i dokładnością oraz cicha praca. Sa one optymalnymi urzadzeniami pomiarowymi do małych i średnich stacji pomiarowych lub redukcyjnopomiarowych, zwłaszcza tam, gdzie występuje duża różnica między maksymalnym a minimalnym przepływem gazu.Standardowo gazomierz wyposażny jest w liczydło mechaniczne (sumator), ktore pokazuje objętość gazu w m3 oraz jeden kontaktronowy nadajnik niskiej częstotliwości LF.Opcjonalnie może być zainstalowanych do 6 nadajnikow impulsow (2 HF + 4 LF) podłaczonych do dwóch gniazd złaczy typu TUCHEL. Nadajniki umożliwiają współpracę gazomierza z zewnętrznymi urządzeniami elektronicznymi np. korektorami objętości lub układami automatyki.

Automatyczny dobór gazomierza 

Dane techniczne:

Maksymalne ciśnienie Pmax gazomierzy CGR-01: 1.6MPa – PN16, 2.0MPa – PN20, ANSI150
Przyłącza: PN16, PN20, ANSI150 inne na zapytanie
Średnice nominalne: DN40 ÷ DN100 inne na zapytanie
Zatwierdzenia typu: ZT 183/98 krajowe ZT E 2.2004 na rynek Unii Europejskiej,inne na zapytanie
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej: Ex II 2G EEx ia IIB T4 wykonanie standardowe Ex II 2G EEx ia IIC T4 wykonanie specjalne
Zakresowość: od 1:50 do 1:200 zgodnie z ZT 183/98, większe na zapytanie
Odcinki dopływowe: Zgodnie z ZN-G-4010:2001 i ZN-G-4010/A:2012
Zakres temperatur: mierzonego gazu -20°C ÷ +60°C otoczenia -25°C ÷ +70°C
Pozycje pracy: pozioma i pionowa w wykonaniu standardowym
Dokładność: przewyższa wymogi norm PGNiG i Unii Europejskiej określające: w zakresie pomocniczym Qmin – Qt < ±2% w zakresie podstawowym Qt – Qmax < ±1% Qt = 0,1Qmax dla 1:50; Qt = 0,05Qmax dla większych od 1:50

Typoszereg produkcyjny:

Średnica nominalna DN [mm]Wielkość [G]Przepływ maksymalny Qmax[m3/h]Przepływ minimalny Qmin[m3/h]Waga impulsu LF[imp./m3]
40/50 16 25 0.5; 0.4; 0.3; 0.25; 0.2 100
40/50 25 40 0.8; 0.6; 0.5; 0.4; 0.3; 0.25; 0.2; 10
50 65 100 2.0; 1.6; 1.3; 1.0; 0.8; 0.6 10
50/80 100 160 3.0; 2.5; 2.0; 1.6; 1.3; 1.0; 0.8 10
80/100 100 160 3.0; 2.5; 2.0; 1.6; 1.3; 1.0; 0.8 10
80/100 160 250 5.0; 4.0; 3.0; 2.5; 2.0; 1.6; 1.3 10
100 250 400 8.0; 6.0; 5.0; 4.0; 3.0; 2.5; 2.0 1
100 400 650 13; 10; 8.0; 6.0; 5.0; 4.0; 3.0 1

Spadek ciśnienia:Gabaryty:

tplost tplost tplost

Nowości

127000
alchemia
dobgaz
smocy