Google

Systemy sterowane pilotem


PF-AF 101
reduktor
Zakres ciśnienia wlotowego bpu 1.8 do 85 bar
Zakres ciśnień wylotowych Wd 0.8-74 bar
Klasa dokładności do 1
Klasa ciśnienia zamknięcia do 2,5
Kołnierze ANSI 300/600 RF do RTJ zgodnie z ANSI B16.5
Dostępne średnice 2"-3"
Ciśnienie obliczeniowe do 85 bar
Maksymalna różnica ciśnień 84,2
Minimalna różnica ciśnienień 1 bar (zalecane >2 bar)
Temperatura obliczeniowa -10° +60° C (wyższa niższa temperatura na życzenie)
PF-AF 851
reduktor
Zakres ciśnienia wlotowego bpu 1,3 - 85 bar
Zakres ciśnień wylotowych Wd 0,8 do 74 bar (zależy od pilota)
Klasa dokładności do 5
Klasa ciśnienia zamknięcia do 10
Kołnierze PN 16/25 zgodnie z ISO 7005-1, ISO 7005-2; klasa ANSI 150RF zgodne z ANSI B16.5, ASME B16.42; klasa ANSI 125 FF zgodnie z ASME B16.1
Dostępne średnice 1", 2", 3", 4", 6", 8", 10"
Ciśnienie obliczeniowe do 19 bar
Maksymalna różnica ciśnień 84,2
Minimalna różnica ciśnienień 0.5 bar - zalecane > 2 bar'y
Temperatura obliczeniowa -20°C a +60°C ( wyższa i niższa na zamówienie )
PF-AV
reduktor
Zakres ciśnienia wlotowego bpu od 0,5 do 25 bar
Zakres ciśnień wylotowych Wd 5 mbar do 9500 mbar
Klasa dokładności do 1
Klasa ciśnienia zamknięcia do 5
Kołnierze klasa 150-300-600 RF i RTJ zgodnie z ANSI B16.5 i PN 16 według ISO 7005
Dostępne średnice 1" - 2" - 2"1/2 - 3" - 4"
Ciśnienie obliczeniowe do 100 bar
Maksymalna różnica ciśnień 19 bar (275,5 Psig)
Minimalna różnica ciśnienień 450 mbar
Temperatura obliczeniowa -10° +60° C (niższa i wyższa na zamówienie)
PF-AV 101
reduktor
Zakres ciśnienia wlotowego bpu 0,5 do 18,9 bar
Zakres ciśnień wylotowych Wd 20 do 9500 mbar
Klasa dokładności do 2,5 (zależnie od warunków pracy)
Klasa ciśnienia zamknięcia do 5
Kołnierze klasa 125FF-125RF- 150RF zgodnie z ASME B 16.1, and PN16 zgodnie z ISO 7005-2
Dostępne średnice 2"- 3" -4"
Ciśnienie obliczeniowe do 18,9 bar
Maksymalna różnica ciśnień 18,9
Minimalna różnica ciśnienień 480 mbar (6,96 Psi)
Temperatura obliczeniowa  -10° +60° C (wyższa, niższa na życzenie)
PF-DX
reduktor
Zakres ciśnienia wlotowego bpu 0.5 do 16 bar
Zakres ciśnień wylotowych Wd 6 do 6000 mbar
Klasa dokładności do 2,5
Klasa ciśnienia zamknięcia do 5
Kołnierze klasa 150 RF zgodnie z ANSI B 16.5 i PN16 zgodnie z ISO 7005.
Dostępne średnice 1"- 1"1/4 - 1"1/2 - 2"
Ciśnienie obliczeniowe do 16 bar
Maksymalna różnica ciśnień 16
Minimalna różnica ciśnienień 100 mbar
Temperatura obliczeniowa  -10° +60° C (wyższa, niższa na życzenie)
PF-DX/AP
reduktor
Zakres ciśnienia wlotowego bpu 15 do 85 bar
Zakres ciśnień wylotowych Wd od 0,5 to 25 bar
Klasa dokładności do 1
Klasa ciśnienia zamknięcia do 2,5
Kołnierze klasa 150-300-600 RF lub RTJ zgodnie z ANSI B16.5 i PN 16 zgodnie z ISO 7005
Dostępne średnice 1"
Ciśnienie obliczeniowe do 85 bar
Maksymalna różnica ciśnień 84,5
Minimalna różnica ciśnienień 1 bar
Temperatura obliczeniowa -10 °C ÷ +60° (wyższa, niższa na życzenie)
PF-F.I
reduktor FI (5 w 1) pozwala na zdalną kontrolę pracy stacji redukcyjnej.
Specyfiką urządzenia FI jest integracja pięciu funkcji w jednym urządzeniu bateryjnym:

[PPP] Pośredni Pomiar Przepływu, wykonywany w trybie „pośrednim”, to znaczy „nieinwazyjnym” - zamiast tradycyjnego urządzenia pomiarowego pomiar dokonywany jest poprzez korelację wartości ciśnień i odpowiednie otwarcie gniazda

[KCW] Kontrola Ciśnienia Wyjściowego 
kontrola zadanej wartości ciśnienia wyjściowego zdalnie lub miejscowo, zgodnie z programem dziennym/ tygodniowym lub też zgodnie ze stanem przepływu, jeśli zastosowano PPP.

[OP] Ograniczenie Przepływu
,poprzez oddziaływanie na ciśnienie wyjściowe, by utrzymać dostarczane natężenie przepływu poniżej dającego się zaprogramować limitu; funkcja ta zastępuje mechaniczne urządzenia ograniczania przepływu bez wykorzystywania elementów intruzyjnych oraz bez ubytków ciśnienia w standardowych warunkach pracy.

[ZM] Zdalne Monitorowanieistotnych parametrów informujących o funkcjonalności i bezpieczeństwie stacji (ciśnienie wejściowe i wyjściowe, zawory bezpieczeństwa, filtry, włączenie monitora, zadziałanie zaworów, ubytki gazu, ochrona katodowa, itp.)..

[ZW] Zdalne Wyłączenie, przerwanie dopływu gazu do użytkowników w razie zagrożenia lub zaległości (w opłatach).

FI można stosować we wszystkich reduktorach sterowanych pilotem, natomiast funkcja PPP (pomiar pośredni przepływu) dostępna jest jedynie dla regulatorów PF-RFL, PF-RV, PF-DX.
PF-RFL 819
reduktor
Zakres ciśnienia wlotowego bpu 0,5 do 100 bar
Zakres ciśnień wylotowych Wd 0.3-74 bar
Klasa dokładności do 1
Klasa ciśnienia zamknięcia do 2,5
Kołnierze klasa 150-300-600 RF i RTJ według ANSI B16.5 i PN 16 według ISO 7005
Dostępne średnice 1"- 2"- 3"- 4"- 6"- 8"- 10"
Ciśnienie obliczeniowe do 100 bar
Maksymalna różnica ciśnień  
Minimalna różnica ciśnienień 450 mbar
Temperatura obliczeniowa -10° +60° C (niższa i wyższa na zamówienie)
PF-RFL 819-FO
reduktor
Zakres ciśnienia wlotowego bpu 3 do 102 bar
Zakres ciśnień wylotowych Wd 1 do 74 bar
Klasa dokładności do 1%
Klasa ciśnienia zamknięcia od 5% do 1% zależy od ciś. wylotowego
Kołnierze cklasa 150-300-600 RF lub RTJ zgodnie z ANSI B16.5 and PN 16 zgodnie z ISO 7005
Dostępne średnice 1", 2", 3", 4", 6", 8", 10"
Maksymalna różnica ciśnień 99 bar
Minimalna różnica ciśnienień 2 bar kiedy sam; 0,5 bar kiedy używany z PF-RFL Reflux 819 FC jako monitorem
Temperatura obliczeniowa -10°C do +60°C
PF-RVL 182
reduktor
Zakres ciśnienia wlotowego bpu 0.2 do 25bar
Zakres ciśnień wylotowych Wd 6 do 12000 mbar
Klasa dokładności do 2,5
Klasa ciśnienia zamknięcia do 5
Kołnierze ANSI 150 RF i RTJ według ANSI B16.5 i PN16/25/40 według ISO 7005
Dostępne średnice 1" - 2" - 2" 1/2 - 3" - 4" - 6" - 8" - 10"
Ciśnienie obliczeniowe do 25 bar
Maksymalna różnica ciśnień 25
Minimalna różnica ciśnienień 100 mbar
Temperatura obliczeniowa -10° +60° C (niższa i wyższa na zamówienie)
PF-TRL A
reduktor
Zakres ciśnienia wlotowego bpu 0.5 do 16 bar
Zakres ciśnień wylotowych Wd 5 mbar do 9500 mbar
Klasa dokładności do 2,5
Klasa ciśnienia zamknięcia do 5
Kołnierze ANSI 150 RF i RTJ według ANSI B16.5 i PN16/25/40 według ISO 7005
Dostępne średnice  
Ciśnienie obliczeniowe do 25 bar
Maksymalna różnica ciśnień 19
Minimalna różnica ciśnienień 0.45 bar
Temperatura obliczeniowa -10 +60°C (niższa i wyższa na zamówienie)

Nowości

127000
alchemia
dobgaz
smocy